THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5689067
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4704235
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3181559
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3132741
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3120638
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2648637
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613470
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2375430