Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Giáo dục Công dân >  (8 thư mục)


GD Công dân 6  (2126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • GD Công dân 7  (1878 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • GD Công dân 8  (1844 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • GD Công dân 9  (2714 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • GD Công dân 10  (1449 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • GD Công dân 11  (1253 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • GD Công dân 12  (940 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài giảng khác  (1972 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0