Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Giáo dục Công dân >  (8 thư mục)


GD Công dân 6  (2107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • GD Công dân 7  (1863 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • GD Công dân 8  (1828 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • GD Công dân 9  (2696 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • GD Công dân 10  (1441 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • GD Công dân 11  (1248 bài)
 • Slide0
 • Word-logo
 • Word-logo

 • GD Công dân 12  (937 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài giảng khác  (1963 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0