Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tin học >  (11 thư mục)


Tin học 6  (3819 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tin học 7  (3976 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tin học 8  (2628 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tin học 9  (2887 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tin học 10  (3965 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tin học 11  (2253 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tin học 12  (1742 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Violet  (302 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Power Point  (2115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Excel  (416 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài giảng khác  (2037 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0