Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tin học >  (11 thư mục)


Tin học 6  (3354 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tin học 7  (3599 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tin học 8  (2456 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tin học 9  (2704 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tin học 10  (3413 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Word-logo

 • Tin học 11  (2093 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tin học 12  (1579 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Violet  (307 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Power Point  (2097 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Excel  (417 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài giảng khác  (2051 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0