Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Ngữ văn > Ngữ văn 7 >

  Bài 1. Cổng trường mở ra (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Mẹ tôi (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Từ ghép (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Liên kết trong văn bản (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Cuộc chia tay của những con búp bê (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Bố cục trong văn bản (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Mạch lạc trong văn bản (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Ca dao, dân ca. Những câu hát về tình cảm gia đình (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Từ láy (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả (làm ở nhà) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Quá trình tạo lập văn bản (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Những câu hát than thân (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Những câu hát châm biếm (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Đại từ (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Luyện tập tạo lập văn bản (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Từ Hán Việt (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Trả bài tập làm văn số 1 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Tìm hiểu chung về văn biểu cảm (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Buổi chiều đứng ở phà Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng) (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Bài ca Côn Sơn (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Từ Hán Việt (tiếp theo) (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đặc điểm của văn bản biểu cảm (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sau phút chia li (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Bánh trôi nước (301 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Quan hệ từ (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Qua Đèo Ngang (398 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Bạn đến chơi nhà (379 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Chữa lỗi về quan hệ từ (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Viết bài tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm (làm tại lớp) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bổ) (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Từ đồng nghĩa (320 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Cách lập ý của bài văn biểu cảm (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ) (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư) (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Từ trái nghĩa (431 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá ca) (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Từ đồng âm (347 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Trả bài tập làm văn số 2 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Cảnh khuya (365 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu) (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thành ngữ (310 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm (làm tại lớp) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Tiếng gà trưa (447 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Điệp ngữ (297 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Làm thơ lục bát (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Một thứ quà của lúa non: Cốm (252 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Chơi chữ (276 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Chuẩn mực sử dụng từ (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Ôn tập văn bản biểu cảm (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Sài Gòn tôi yêu (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Mùa xuân của tôi (206 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Luyện tập sử dụng từ (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Trả bài tập làm văn số 3 (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập tác phẩm trữ tình (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập phần Tiếng Việt (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Tìm hiểu chung về văn nghị luận (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tục ngữ về con người và xã hội (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Rút gọn câu (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Đặc điểm của văn bản nghị luận (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (143 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Câu đặc biệt (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Sự giàu đẹp của tiếng Việt (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Thêm trạng ngữ cho câu (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Cách làm bài văn lập luận chứng minh (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Luyện tập lập luận chứng minh (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ (352 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Ý nghĩa văn chương (210 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Luyện tập viết đoạn văn chứng minh (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Ôn tập văn nghị luận (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Sống chết mặc bay (467 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Cách làm bài văn lập luận giải thích (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Luyện tập lập luận giải thích (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Ca Huế trên sông Hương (406 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Liệt kê (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Trả bài tập làm văn số 6 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Tìm hiểu chung về văn bản hành chính (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Quan Âm Thị Kính (227 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Văn bản đề nghị (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Ôn tập phần Văn (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Dấu gạch ngang (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Ôn tập phân Tiếng Việt (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Văn bản báo cáo (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Kiểm tra phần Văn (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Ôn tập phần Tập làm văn (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Kiểm tra tổng hợp cuối năm (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Chương trình địa phương (Phần Văn và Tập làm văn) (tiếp theo) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Hoạt động ngữ văn (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt). Rèn luyện chính tả (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (480 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhấn ESC để đóng