Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Ngữ văn > Ngữ văn 9 >

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Các phương châm hội thoại (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Các phương châm hội thoại (tiếp theo) (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Các phương châm hội thoại (tiếp theo) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Xưng hô trong hội thoại (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương (283 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sự phát triển của từ vựng (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Trả bài tập làm văn số 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du (244 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Chị em Thúy Kiều (309 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Cảnh ngày xuân (246 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thuật ngữ (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Miêu tả trong văn bản tự sự (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích (305 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Mã Giám Sinh mua Kiều (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Trau dồi vốn từ (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 8. Thuý Kiều báo ân báo oán (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Lục Vân Tiên gặp nạn (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Chương trình địa phương (phần Văn) (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... từ nhiều nghĩa; Từ đồng âm,... trường từ vựng) (281 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Đồng chí (699 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính (547 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Kiểm tra về truyện trung đại (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... trau dồi vốn từ) (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Nghị luận trong văn bản tự sự (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá (459 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Bếp lửa (318 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng) (173 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tập làm thơ tám chữ (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Ánh trăng (652 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp) (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Làng (307 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự (186 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Lặng lẽ Sa Pa (376 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Ôn tập phần Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại) (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Người kể chuyện trong văn bản tự sự (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Chiếc lược ngà (436 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Ôn tập phần Tập làm văn (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Cố hương (243 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Kiểm tra tổng hợp cuối Học kì I (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Những đứa trẻ (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Trả bài tập làm văn số 3 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối Học kì I (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Bàn về đọc sách (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 18. Khởi ngữ (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Phép phân tích và tổng hợp (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Luyện tập phân tích và tổng hợp (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Các thành phần biệt lập (183 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo) (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 20. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Liên kết câu và liên kết đoạn văn (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Con cò (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập) (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Trả bài tập làm văn số 5 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ (548 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Viếng lăng Bác (640 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Sang thu (534 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Nói với con (194 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý (300 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Mây và sóng (372 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Ôn tập về thơ (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Trả bài tập làm văn số 6 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Chương trình địa phương (phần tiếng việt) (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Bến quê (257 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Ôn tập phần Tiếng Việt (Khởi ngữ, Các thành phần biệt lập,...) (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Những ngôi sao xa xôi (507 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Chương trình địa phương (phần tập làm văn) (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Trả bài tập làm văn số 7 (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 28. Biên bản (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (334 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Luyện tập viết biên bản (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Hợp đồng (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Bố của Xi-mông (302 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Ôn tập về truyện (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Con chó Bấc (209 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Kiểm tra về truyện (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 31. Kiểm tra phần tiếng việt (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 31. Luyện tập viết hợp đồng (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Bắc Sơn (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Tổng kết phần Văn học nước ngoài (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Tổng kết phần Tập làm văn (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Tôi và Chúng ta (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Tổng kết phần Văn học (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Tổng kết phần Văn học (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (1511 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0