Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Hotline:
- (04) 66 745 632
- 01288 01 09 09
Email: hotro@violet.vn

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Ngữ văn > Ngữ văn 9 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (6664 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Các phương châm hội thoại (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Các phương châm hội thoại (tiếp theo) (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Xưng hô trong hội thoại (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sự phát triển của từ vựng (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Trả bài tập làm văn số 1 (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Chị em Thúy Kiều (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Cảnh ngày xuân (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thuật ngữ (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Miêu tả trong văn bản tự sự (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Mã Giám Sinh mua Kiều (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Trau dồi vốn từ (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Thuý Kiều báo ân báo oán (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Lục Vân Tiên gặp nạn (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Chương trình địa phương (phần Văn) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... từ nhiều nghĩa; Từ đồng âm,... trường từ vựng) (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Đồng chí (268 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính (224 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Kiểm tra về truyện trung đại (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... trau dồi vốn từ) (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Nghị luận trong văn bản tự sự (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Bếp lửa (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng) (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tập làm thơ tám chữ (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Ánh trăng (300 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp) (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Làng (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Lặng lẽ Sa Pa (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Ôn tập phần Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại) (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Người kể chuyện trong văn bản tự sự (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Chiếc lược ngà (222 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Ôn tập phần Tập làm văn (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Cố hương (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Những đứa trẻ (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Trả bài tập làm văn số 3 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Bàn về đọc sách (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Khởi ngữ (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Phép phân tích và tổng hợp (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Luyện tập phân tích và tổng hợp (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Các thành phần biệt lập (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo) (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Liên kết câu và liên kết đoạn văn (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Con cò (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Trả bài tập làm văn số 5 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Viếng lăng Bác (287 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Sang thu (222 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Nói với con (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Mây và sóng (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Ôn tập về thơ (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Chương trình địa phương (phần tiếng việt) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 27. Bến quê (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Ôn tập phần Tiếng Việt lớp 9 (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Những ngôi sao xa xôi (212 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Chương trình địa phương (phần tập làm văn) (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Trả bài tập làm văn số 7 (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 28. Biên bản (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Luyện tập viết biên bản (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Hợp đồng (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Bố của Xi-mông (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Ôn tập về truyện (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Con chó Bấc (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Kiểm tra phần tiếng việt (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 31. Luyện tập viết hợp đồng (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Bắc Sơn (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Tổng kết phần Văn học nước ngoài (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Tổng kết phần Tập làm văn (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Tôi và Chúng ta (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Tổng kết phần Văn học (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0