Tìm kiếm

 • Đang tải Tìm kiếm
 • Được Tìm nhiều nhất:

Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Ngữ văn > Ngữ văn 9 >

  Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Các phương châm hội thoại (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Các phương châm hội thoại (tiếp theo) (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Các phương châm hội thoại (tiếp theo) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Xưng hô trong hội thoại (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Viết bài tập làm văn số 1 - Văn thuyết minh (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương (264 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sự phát triển của từ vựng (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Trả bài tập làm văn số 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Chị em Thúy Kiều (292 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Cảnh ngày xuân (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thuật ngữ (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Miêu tả trong văn bản tự sự (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích (271 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Mã Giám Sinh mua Kiều (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Trau dồi vốn từ (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Thuý Kiều báo ân báo oán (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Lục Vân Tiên gặp nạn (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Chương trình địa phương (phần Văn) (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... từ nhiều nghĩa; Từ đồng âm,... trường từ vựng) (260 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Đồng chí (644 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính (514 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Kiểm tra về truyện trung đại (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... trau dồi vốn từ) (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Nghị luận trong văn bản tự sự (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá (423 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Bếp lửa (301 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng) (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tập làm thơ tám chữ (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Ánh trăng (613 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp) (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Làng (292 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Lặng lẽ Sa Pa (359 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Ôn tập phần Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại) (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Người kể chuyện trong văn bản tự sự (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Chiếc lược ngà (415 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Ôn tập phần Tập làm văn (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Cố hương (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 16. Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Những đứa trẻ (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Trả bài tập làm văn số 3 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Bàn về đọc sách (107 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 18. Khởi ngữ (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Phép phân tích và tổng hợp (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Luyện tập phân tích và tổng hợp (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Các thành phần biệt lập (173 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo) (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 21. Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Liên kết câu và liên kết đoạn văn (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 22. Con cò (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập) (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Trả bài tập làm văn số 5 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ (518 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Viếng lăng Bác (614 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Sang thu (518 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Nói với con (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý (282 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Mây và sóng (359 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Ôn tập về thơ (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Trả bài tập làm văn số 6 (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Chương trình địa phương (phần tiếng việt) (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Bến quê (249 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Ôn tập phần Tiếng Việt (Khởi ngữ, Các thành phần biệt lập,...) (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Những ngôi sao xa xôi (487 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Chương trình địa phương (phần tập làm văn) (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Trả bài tập làm văn số 7 (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 28. Biên bản (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (330 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Luyện tập viết biên bản (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Hợp đồng (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Bố của Xi-mông (294 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Ôn tập về truyện (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Con chó Bấc (206 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Kiểm tra về truyện (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 31. Kiểm tra phần tiếng việt (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 31. Luyện tập viết hợp đồng (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Bắc Sơn (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Tổng kết phần Văn học nước ngoài (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Tổng kết phần Tập làm văn (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Tôi và Chúng ta (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Tổng kết phần Văn học (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Tổng kết phần Văn học (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (1484 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0