Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Ngữ văn > Ngữ văn 11 >

  Tuần 1. Vào phủ chúa Trịnh (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Tự tình (bài II) (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Câu cá mùa thu (Thu điếu) (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Thao tác lập luận phân tích (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Thương vợ. (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Đọc thêm: Khóc Dương Khuê (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Bài ca ngất ngưởng (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca) (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Luyện tập thao tác lập luận phân tích (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Lẽ ghét thương (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Đọc thêm: Chạy giặc (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Trả bài làm văn số 1 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Thực hành về thành ngữ, điển cố (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu) (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Đọc thêm: Xin lập khoa luật (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Ôn tập văn học trung đại Việt Nam (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Thao tác lập luận so sánh (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Hai đứa trẻ (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ngữ cảnh (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Chữ người tử tù (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Luyện tập thao tác lập luận so sánh (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Hạnh phúc của một tang gia (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Phong cách ngôn ngữ báo chí (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Một số thể loại văn học: Thơ, truyện (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Chí Phèo (200 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Chí Phèo (tiếp theo) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Bản tin (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Đọc thêm: Vi hành (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Luyện tập viết bản tin (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Tình yêu và thù hận (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ôn tập phần Văn học (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt) (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Nghĩa của câu (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Hầu Trời (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Nghĩa của câu (tiếp theo) (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 21. Vội vàng (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Thao tác lập luận bác bỏ (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Tràng giang (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Trả bài làm văn số 5 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 22. Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Chiều tối (Mộ) (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Từ ấy (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Đọc thêm: Lai Tân (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Đọc thêm: Nhớ đồng (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Đọc thêm: Tương tư (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Đọc thêm: Chiều xuân (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Tiểu sử tóm tắt (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Trả bài làm văn số 6 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Tôi yêu em (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Đọc thêm: Bài thơ số 28 (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Người trong bao (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Thao tác lập luận bình luận (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Luyện tập thao tác lập luận bình luận (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Về luân lí xã hội ở nước ta (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Phong cách ngôn ngữ chính luận (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Một thời đại trong thi ca (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Tóm tắt văn bản nghị luận (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Ôn tập phần Tiếng Việt (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Ôn tập phần Làm văn (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0