Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo dục Công dân > GD Công dân 8 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 1. Tôn trọng lẽ phải (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Liêm khiết (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Tôn trọng người khác (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Giữ chữ tín (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Pháp luật và kỉ luật (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Tự lập (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Lao động tự giác và sáng tạo (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Phòng, chống tệ nạn xã hội (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Quyền tự do ngôn luận (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (375 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhấn ESC để đóng