Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Giáo dục Công dân > GDCD 9 >

Bài 1. Chí công vô tư (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Tự chủ (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Dân chủ và kỉ luật (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Bảo vệ hoà bình (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Hợp tác cùng phát triển (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Năng động, sáng tạo (217 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (1232 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0