Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Giáo dục Công dân > GD Công dân 10 >

  Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Thế giới vật chất tồn tại khách quan (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Quan niệm về đạo đức (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Công dân với cộng đồng (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhấn ESC để đóng