Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Lịch sử > Lịch sử 6 >

Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Xã hội nguyên thuỷ (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Các quốc gia cổ đại Phương Đông (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Các quốc gia cổ đại Phương Tây (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Văn hoá cổ đại (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Ôn tập (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Những chuyển biến về xã hội (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Nước Văn Lang (264 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bải 14. Nước Âu Lạc (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Nước Âu Lạc (tiếp theo) (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập chương I và II (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo) (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602) (236 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602) (tiếp theo) (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Ôn tập chương III (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Ôn tập (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (305 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0