Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Lịch sử > Lịch sử 7 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nước Đại Cổ Việt thời Đinh - Tiền Lê (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá (229 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (505 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Ôn tập chương II và chương III (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)1 (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) (204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Ôn tập chương IV (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII) (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Phong trào Tây Sơn (485 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Tổng kết (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (302 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0