Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Lịch sử > Lịch sử 8 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Công xã Pa-ri 1871 (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Các nước Anh, Pháp. Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thê kỉ XX (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) (236 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (197 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (227 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 - 1939) (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (191 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (246 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX (204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam (223 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (305 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0