Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Tìm kiếm Bài giảng

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Lịch sử > Lịch sử 9 >

  Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Liên Xô và các nuớc Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Các nước châu Á (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Các nước Đông Nam Á (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Các nước châu Phi (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Nước Mĩ (404 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nhật Bản (442 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Các nước Tây Âu (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bai 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật (291 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1925) (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925 (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Cách mạng Việt Nam truớc khi Đảng Cộng sản ra đời (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935 (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 -1939 (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 -1945 (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (173 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dụng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953) (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954) (398 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965) (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Cà nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 -1973) (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nuóc (1973 - 1975) (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (596 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0


 • Hỗ trợ kĩ thuật: (04) 62 930 536 | 0982 1248 99 | hotro@violet.vn | Hỗ trợ từ xa qua TeamViewer

  Liên hệ quảng cáo: (04) 66 745 632 | 0166 286 0000 | contact@bachkim.vn


  Nhấn ESC để đóng