Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Lịch sử > Lịch sử 9 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Word-logo

 • Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Liên Xô và các nuớc Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Các nước châu Á (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Các nước Đông Nam Á (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Các nước châu Phi (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Nước Mĩ (403 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nhật Bản (437 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Các nước Tây Âu (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (224 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bai 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật (291 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1925) (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925 (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Cách mạng Việt Nam truớc khi Đảng Cộng sản ra đời (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935 (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 -1939 (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 -1945 (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dụng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953) (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954) (388 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965) (186 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Cà nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 -1973) (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nuóc (1973 - 1975) (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (592 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0