Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Lịch sử > Lịch sử 10 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷ (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Xã hội nguyên thuỷ (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Các quốc gia Ân Độ và văn hoá truyền thống Ấn Độ (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền Văn hoá đa dạng của Ấn Độ (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Ôn tập: Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Việt Nam thời nguyên thuỷ (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo) (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X-XV (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Xây đựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X-XV (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI-XVIII (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI-XVIII (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước. Bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ XVIII (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI-XVIII (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Tình hình chính trị kinh tế văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỷ XIX) (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỷ XIX (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn các nước chủ nghĩa (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Mác và Ang-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Quốc tế thứ hai (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (213 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0