Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Lịch sử > Lịch sử 11 >

  Bài 1. Nhật Bản (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Ấn Độ (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Trung Quốc (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939) (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945) (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0