Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Công nghệ > Công nghệ 12 >

Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Word-logo

 • Bài 1. Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Thực hành: Điôt - Tirixto - Triac (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Tranzito (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Máy tăng âm (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Máy thu thanh (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Máy thu hình (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Hệ thống điện quốc gia (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 25. Máy điện xoay chiều ba pha. Máy biến áp ba pha (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Ôn tập (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (194 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0