Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Vật lý > Vật lý 6 >

  Bài 1. Đo độ dài (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo) (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Đo thể tích chất lỏng (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực (250 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Lực đàn hồi (346 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Lực kê - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng (241 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng (307 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Máy cơ đơn giản (295 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Mặt phẳng nghiêng (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Đòn bẩy (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ròng rọc (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng (244 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí (221 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai (212 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc (335 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (217 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Sự sôi (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Sự sôi (tiếp theo) (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Tổng kết chương II : Nhiệt học (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (432 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhấn ESC để đóng