Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Vật lý > Vật lý 6 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Đo độ dài (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo) (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Đo thể tích chất lỏng (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực (197 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Lực đàn hồi (255 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Lực kê - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng (232 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Máy cơ đơn giản (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Mặt phẳng nghiêng (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Đòn bẩy (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ròng rọc (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Sự sôi (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Sự sôi (tiếp theo) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Tổng kết chương II : Nhiệt học (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (390 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0