Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Tiếng Anh > Tiếng Anh 6 (Sách cũ) >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Greetings (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. At school (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. At home (232 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Big or small? (540 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Things I do (702 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Places (866 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Your house (521 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Out and about (430 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. The body (303 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Staying healthy (431 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. What do you eat? (396 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Sports and pastimes (791 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Activities and the seasons (744 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. Making plans (565 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Countries (377 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. Man and the environment (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (996 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0