Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiếng Anh > Tiếng Anh 6 (Sách cũ) >

Các bài giảng chưa được sắp xếp (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Greetings (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. At school (184 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. At home (234 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Big or small? (555 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Things I do (719 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Places (880 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Your house (531 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Out and about (435 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. The body (303 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Staying healthy (436 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. What do you eat? (398 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Sports and pastimes (791 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Activities and the seasons (750 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. Making plans (568 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Countries (379 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. Man and the environment (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (997 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0