Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiếng Anh > Tiếng Anh 8 (Sách cũ) >

Các bài giảng chưa được sắp xếp (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. My friends (191 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Making arrangements (195 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. At home (290 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Our past (729 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Study habits (549 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. The young pioneers club (517 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. My neighborhood (611 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Country life and city life (385 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. A first-aid course (273 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Recycling (259 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Traveling around Vietnam (445 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. A vacation abroad (693 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Festivals (593 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. Wonders of the world (460 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Computers (254 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. Inventions (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (754 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0