Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Tiếng Anh > Tiếng Anh 8 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. My friends (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Making arrangements (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. At home (279 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Our past (708 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Unit 5. Study habits (535 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. The young pioneers club (501 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. My neighborhood (607 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Country life and city life (381 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. A first-aid course (273 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Recycling (259 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Traveling around Vietnam (444 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. A vacation abroad (689 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Festivals (588 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. Wonders of the world (459 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Computers (251 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. Inventions (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (781 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhấn ESC để đóng