Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Tìm kiếm Bài giảng

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Tiếng Anh > Tiếng Anh 8 >

  Unit 1. My friends (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Making arangements (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. At home (278 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Our past (702 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Unit 5. Study habits (526 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. The young pioneers club (491 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. My neighborhood (605 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Country life and city life (378 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. A first-aid course (269 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Recycling (258 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Traveling around Vietnam (438 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. A vacation abroad (680 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Festivals (586 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. Wonders of the world (456 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Computers (247 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. Inventions (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (781 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0


 • Hỗ trợ kĩ thuật: (04) 62 930 536 | 0982 1248 99 | hotro@violet.vn | Hỗ trợ từ xa qua TeamViewer

  Liên hệ quảng cáo: (04) 66 745 632 | 0166 286 0000 | contact@bachkim.vn


  Nhấn ESC để đóng