Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm Bài giảng

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiếng Anh > Tiếng Anh 10 >

Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 1. A day in the life of (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. School talks (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. People's background (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Special education (262 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Technology and you (338 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. An excursion (328 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. The mass media (368 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. The story of my village (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Undersea world (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Conservation (201 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. National parks (258 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Music (458 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Films and cinema (421 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. The world cup (382 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Cities (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. Historical places (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (495 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhấn ESC để đóng