Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Tiếng Anh > Tiếng Anh 11 (Sách cũ) >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Friendship (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Personal experiences (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. A party (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Volunteer work (223 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Illiteracy (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Competitions (310 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. World population (300 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Celebrations (292 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. The post office (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Nature in danger (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Sources of energy (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. The Asian Games (350 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Hobbies (379 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. Recreation (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Space conquest (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. The wonders of the world (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (427 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0