Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Tìm kiếm Bài giảng

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Tiếng Anh > Tiếng Anh 11 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 1. Friendship (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Personal experiences (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. A party (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Volunteer work (211 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Illiteracy (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Competitions (300 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. World population (295 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Celebrations (287 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. The post office (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Nature in danger (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Sources of energy (215 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. The Asian Games (340 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Hobbies (367 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. Recreation (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Space conquest (183 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. The wonders of the world (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (426 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0


 • Hỗ trợ kĩ thuật: (04) 62 930 536 | 0982 1248 99 | hotro@violet.vn | Hỗ trợ từ xa qua TeamViewer

  Liên hệ quảng cáo: (04) 66 745 632 | 0166 286 0000 | contact@bachkim.vn


  Nhấn ESC để đóng