Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Tin học > Tin học 6 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (13 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 1. Thông tin và tin học (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Em có thể làm được những gì nhờ máy tính? (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 1. Làm quen với một số thiết bị máy tính (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Luyện tập chuột (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Học gõ mười ngón (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành? (172 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì? (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính (228 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Hệ điều hành Windows (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 2. Làm quen với Windows (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 4. Các thao tác với tệp tin (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài đọc thêm 6. Từ máy chữ đến phần mềm soạn thảo văn bản (1 bài)
 • Slide0

 • Bài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Chỉnh sửa văn bản (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 6. Em tập chỉnh sửa văn bản (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Định dạng văn bản (222 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Định dạng đoạn văn bản (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Trình bày trang văn bản và in (235 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tìm kiếm và thay thế (155 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 8. Em viết báo tường (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành tổng hợp. Du lịch ba miền (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (470 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0