Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Tin học > Tin học 7 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Chương trình bảng tính là gì? (216 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 1. Làm quen với chương trình bảng tính Excel (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính (243 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 3. Bảng điểm của em (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán (398 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Thao tác với bảng tính (409 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 5. Chỉnh sửa trang tính của em (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Định dạng trang tính (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 6. Trình bày bảng điểm lớp em (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Trình bày và in trang tính (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 7. In danh sách lớp em (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu (286 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 8. Ai là người học giỏi? (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (352 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài đọc thêm 3. Học địa lí thế giới với Earth Explorer (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài đọc thêm 3. Học Toán với Toolkit Math (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài đọc thêm 3. Học vẽ hình hình học động với GeoGebra (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (448 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhấn ESC để đóng