Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Tin học > Tin học 8 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính. (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Từ bài toán đến chương trình (321 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Câu lệnh điều kiện (224 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 4. Sử dụng câu lệnh điều kiện If….Then (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Câu lệnh lặp (173 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp For….Do (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước (194 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp While…..Do (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Làm việc với dãy số (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 7. Xử lí dãy số trong chương trình (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện gõ bàn phím nhanh với Finger Break out (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Học vẽ hình với phần mềm Geogebra (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (447 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0