Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Tin học > Tin học 12 >

  Bài 1. Một số khái niệm cơ bản (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cấu trúc bảng (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Biểu mẫu (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Liên kết giữa các bảng (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Truy vấn dữ liệu (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 10. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (351 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0