Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tiểu học > Lớp 2 >  (17 thư mục)


Toán học 2  (7029 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thủ công 2  (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tập đọc 2  (3869 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chính tả 2  (852 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Kể chuyện 2  (507 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tập viết 2  (294 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện từ và câu 2  (2958 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tập làm văn 2  (877 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đạo đức 2  (1036 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiếng Anh 2  (244 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Âm nhạc 2  (515 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mĩ thuật 2  (796 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thể dục 2  (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hoạt động NGLL 2  (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài giảng khác  (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0