Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 >  (19 thư mục)


Toán học 5  (10100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Khoa học 5  (5313 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Kĩ thuật 5  (316 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tập đọc 5  (6738 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chính tả 5  (600 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Kể chuyện 5  (555 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện từ và câu 5  (4248 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tập làm văn 5  (1048 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Lịch sử 5  (3750 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Địa lý 5  (4097 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đạo đức 5  (1238 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiếng Anh 5  (670 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Âm nhạc 5  (1244 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mĩ thuật 5  (1331 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tin học 5  (821 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thể dục 5  (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hoạt động NGLL 5  (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • An toàn giao thông 5  (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài giảng khác  (581 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail