Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm Bài giảng

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 >  (19 thư mục)


Toán học 5  (10625 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Khoa học 5  (5566 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Kĩ thuật 5  (335 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tập đọc 5  (7091 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chính tả 5  (639 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Kể chuyện 5  (580 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện từ và câu 5  (4421 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tập làm văn 5  (1093 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Lịch sử 5  (3911 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Địa lý 5  (4276 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đạo đức 5  (1286 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiếng Anh 5  (725 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Âm nhạc 5  (1330 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mĩ thuật 5  (1389 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tin học 5  (896 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thể dục 5  (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hoạt động NGLL 5  (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • An toàn giao thông 5  (204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài giảng khác  (599 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0
 • Nhấn ESC để đóng