Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 >  (19 thư mục)


Toán học 5  (9868 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Khoa học 5  (5140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Kĩ thuật 5  (311 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tập đọc 5  (6509 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chính tả 5  (570 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Kể chuyện 5  (539 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện từ và câu 5  (4139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tập làm văn 5  (1020 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Lịch sử 5  (3670 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Địa lý 5  (3989 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đạo đức 5  (1225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiếng Anh 5  (630 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Âm nhạc 5  (1204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mĩ thuật 5  (1305 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tin học 5  (798 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thể dục 5  (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hoạt động NGLL 5  (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • An toàn giao thông 5  (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài giảng khác  (578 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0