Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Địa lý > Địa lí 6 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Word-logo
 • Slide0

 • Bài 1. Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Ti lệ bản đồ (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo đế vẽ sơ đồ lớp học (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả (254 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự chuyến động của Trái Đất quanh Mặt Trời (224 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bái 9. Hiện tuợng ngày, đêm dài ngắn theo mùa (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Cấu tạo bên trong của Trái Đất (282 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Địa hình bề mặt Trái Đất (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo) (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Các mỏ khoáng sản (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình ti lệ lớn (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Lớp vỏ khí (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Hơi nuớc trong không khi. Mưa (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Thực hành : Phân tích biểu đồ nhiệt độ, luợng mưa (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Sông và hồ (228 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Biến và đại dương (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Thực hành : Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Đất. Các nhân tố hình thành đất (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (322 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhấn ESC để đóng