Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Địa lý > Địa lí 7 >

  Bài 1. Dân số (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Quần cư. Đô thị hóa (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Môi trường nhiệt đới (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Môi trường nhiệt đới gió mùa (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường ở đới nóng (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Môi trường đới ôn hòa (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Đô thị hóa ở đới ôn hòa (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa (325 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Thực hành: Nhận biết đặt điểm môi trường đới ôn hòa (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Môi trường hoang mạc (224 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Môi trường đới lạnh (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Môi trường vùng núi (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Thiên nhiên châu Phi (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thiên nhiên châu Phi (Tiếp theo) (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Thực hành: Phân tích lược đồ phân bô các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và luợng mưa ở châu Phi (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Kinh tế châu Phi (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Kinh tế châu Phi (Tiếp theo) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Các khu vực châu Phi (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo) (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Khái quát châu Mĩ (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Kinh tế Bắc Mĩ (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Kinh tế Bắc Mĩ (Tiếp theo) (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp Vành đai Mặt Trời (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo) (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo) (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy núi An-đet (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Châu Nam Cực - Châu lục lạnh nhất thế giới (286 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Thiên nhiên châu Đại Dương (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Dân cư và kinh tế châu Đại Dương (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của ô-xtrây-li-a (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Thiên nhiên châu Âu (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo) (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Dân cư, xã hội châu Âu (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Kinh tê châu Âu (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Khu vực Bắc Âu (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Khu vực Tây và Trung Âu (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Khu vực Nam Âu (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Khu vực Đông Âu (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Liên minh châu Âu (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (403 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhấn ESC để đóng