Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Địa lí > Địa lí 7 >

Bài 1. Dân số (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Quần cư. Đô thị hóa (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Môi trường nhiệt đới (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Môi trường nhiệt đới gió mùa (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường ở đới nóng (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Môi trường đới ôn hòa (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Đô thị hóa ở đới ôn hòa (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa (351 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Thực hành: Nhận biết đặt điểm môi trường đới ôn hòa (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Môi trường hoang mạc (243 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Môi trường đới lạnh (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Môi trường vùng núi (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Thiên nhiên châu Phi (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo) (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Kinh tế châu Phi (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Kinh tế châu Phi (tiếp theo) (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Các khu vực châu Phi (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo) (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Khái quát châu Mĩ (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Kinh tế Bắc Mĩ (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Kinh tế Bắc Mĩ (Tiếp theo) (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp Vành đai Mặt Trời (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy núi An-đet (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Châu Nam Cực - Châu lục lạnh nhất thế giới (300 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Thiên nhiên châu Đại Dương (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Dân cư và kinh tế châu Đại Dương (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của ô-xtrây-li-a (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Thiên nhiên châu Âu (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo) (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Dân cư, xã hội châu Âu (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Kinh tế châu Âu (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Khu vực Bắc Âu (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Khu vực Tây và Trung Âu (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Khu vực Nam Âu (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Khu vực Đông Âu (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Liên minh châu Âu (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (406 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0