Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Địa lí > Địa lí 7 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 1. Dân số (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Quần cư. Đô thị hóa (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Môi trường nhiệt đới (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Môi trường nhiệt đới gió mùa (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường ở đới nóng (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Môi trường đới ôn hòa (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Đô thị hóa ở đới ôn hòa (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa (336 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Thực hành: Nhận biết đặt điểm môi trường đới ôn hòa (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Môi trường hoang mạc (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Môi trường đới lạnh (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Môi trường vùng núi (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Thiên nhiên châu Phi (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo) (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Kinh tế châu Phi (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Kinh tế châu Phi (tiếp theo) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Các khu vực châu Phi (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo) (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Khái quát châu Mĩ (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Kinh tế Bắc Mĩ (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Kinh tế Bắc Mĩ (Tiếp theo) (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp Vành đai Mặt Trời (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy núi An-đet (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Châu Nam Cực - Châu lục lạnh nhất thế giới (295 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Thiên nhiên châu Đại Dương (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Dân cư và kinh tế châu Đại Dương (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của ô-xtrây-li-a (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Thiên nhiên châu Âu (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo) (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Dân cư, xã hội châu Âu (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Kinh tế châu Âu (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Khu vực Bắc Âu (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Khu vực Tây và Trung Âu (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Khu vực Nam Âu (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Khu vực Đông Âu (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Liên minh châu Âu (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (404 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0