Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Địa lý > Địa lí 8 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 1. Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Khí hậu châu Á (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nuớc châu Á (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Khu vực Tây Nam A (264 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Đông Nam Á - đất liền và hải đảo (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Địa hình với tác động của nội, ngoại lực (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên trái đất (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Con người và môi trường địa lí (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Việt Nam - đất nước, con người. (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Vùng biển Việt Nam (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Đặc điểm các khu vực địa hình (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Đặc điểm khí hậu Việt Nam (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Các hệ thống sống lớn ở nước ta (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Đặc điểm sinh vật Việt Nam (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu địa phương (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (385 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhấn ESC để đóng