Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Các ý kiến mới nhất

 • cảm ơn nha ...
 • Good!Very good!...
 • thcs xi măng ở thanh hóa - trên google đấy...
 • good...
 • thank ...
 • tạm đc...
 • ...
 • اتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفباتعتتاااحىفحةحمرحجججججج٣٥٣٢سىمزئؤفب ...
 • هذه المقالة للحصول الطالب الباردهذه المقالة للحصول الطالب الباردهذه المقالة...
 • Bài của bạn làm thật sự rất tốt. Mình thích...
 • Hình như bài này là của học sinh làm. Thật...
 • Hay quá đi, bài giảng rất sống động và hấp...
 • tóm lại là không và xeo à...
 • như chẳng123...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Địa lý > Địa lí 9 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Dân số và gia tăng dân số (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thương mại và du lịch (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo) (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo) (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đổ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Vùng Tây Nguyên (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (tiếp theo) (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Địa lí tỉnh (thành phổ) (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếptheo) (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (598 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0