Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Sinh học > Sinh học 6 >

  Bài 1. Đặc điểm của cơ thế sống (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Nhiệm vụ của Sinh học. Đại cương về giới Thực vật (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa? (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Quan sát tế bào thực vật (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Biến dạng của rễ (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thân dài ra do đâu ? (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Cấu tạo trong của thân non (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thân to ra do đâu ? (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Biến dạng của thân (184 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá (303 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Quang hợp (346 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Cây có hô hấp không? (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu? (155 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Biến dạng của lá (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên (194 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Các loại hoa (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Thụ phấn (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Thụ tinh, kết quả và tạo hạt (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Các loại quả (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Phát tán của quả và hạt (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Tảo (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Rêu - Cây rêu (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ (172 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Hạt trần - Cây thông (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm (218 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Sự phát triển của giới Thực vật (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Nguồn gốc cây trồng (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậu (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Vi khuẩn (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Nấm (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Địa y (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Tham quan thiên nhiên (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (623 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0