Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Sinh học > Sinh học 10 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (2116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Các giới sinh vật (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cácbohiđrat và lipit (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Prôtêin (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Axit nucleic (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tế bào nhân sơ (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Tế bào nhân thực (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm cơ và giảm cơ nguyên sinh (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Khái niệm về năng lượng và chuyển hóa vật chất (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Hô hấp tế bào (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Quang hợp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Giảm phân (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Thực hành: Quan sát các kỳ của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 21. Ôn tập phần sinh học tế bào (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Cấu trúc các loại virut (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0