Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Sinh học > Sinh học 10 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Các giới sinh vật (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cacbohiđrat và lipit (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Prôtêin (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Axit nuclêic (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tế bào nhân sơ (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Tế bào nhân thực (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo) (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo) (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (257 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và giảm co nguyên sinh (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Khái niệm về năng lượng và chuyển hóa vật chất (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Hô hấp tế bào (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Quang hợp (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Giảm phân (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Thực hành: Quan sát các kỳ của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Ôn tập phần sinh học tế bào (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Cấu trúc các loại virut (217 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Ôn tập phần Sinh học vi sinh vật (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (307 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0