Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Sinh học > Sinh học 12 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Phiên mã và dịch mã (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Điều hoà hoạt động gen (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Đột biến gen (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Lai giống (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Bài tập chương I và chương II (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Di truyền y học (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Ôn tập phần Di truyền học (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Các bằng chứng tiến hoá (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Loài (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Quá trình hình thành loài (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo) (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Tiến hoá lớn (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Nguồn gốc sự sống (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Sự phát sinh loài người (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Diễn thế sinh thái (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Hệ sinh thái (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Ôn tập phần Tiến hóa và Sinh thái học (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (678 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0