Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Giáo dục Hướng nghiệp > GD Hướng nghiệp 9 >

Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0

 • Chủ đề 1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 3. Thế giới nghề nghiệp quanh ta (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 4. Tìm hiểu thông tin về một số nghề ở địa phương (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chủ đề 5. Thông tin về thị trường lao động (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đang mở tiếp, xin chờ một chút...