Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Hóa học > Hóa học 8 >

  Bài 1. Mở đầu môn Hoá học (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Chất (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Bài thực hành 1 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Nguyên tử (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Nguyên tố hoá học (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Bài thực hành 2 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Bài luyện tập 1 (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Công thức hoá học (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Hoá trị (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Bài luyện tập 2 (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Sự biến đổi chất (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Phản ứng hoá học (450 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Bài thực hành 3 (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng (286 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Phương trình hoá học (343 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Bài luyện tập 3 (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Mol (259 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (201 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Tỉ khối của chất khí (184 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Tính theo công thức hoá học (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Tính theo phương trình hoá học (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Bài luyện tập 4 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Tính chất của oxi (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Oxit (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Không khí - Sự cháy (155 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Bài luyện tập 5 (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Bài thực hành 4 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Phản ứng oxi hoá - khử (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Bài luyện tập 6 (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Bài thực hành 5 (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Nước (421 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Axit - Bazơ - Muối (271 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Bài luyện tập 7 (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Bài thực hành 6 (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Dung dịch (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Độ tan của một chất trong nước (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Nồng độ dung dịch (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Pha chế dung dịch (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Bài luyện tập 8 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (698 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0