Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Hóa học > Hóa học 8 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Mở đầu môn Hoá học (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Chất (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Bài thực hành 1 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Nguyên tử (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Nguyên tố hoá học (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Bài thực hành 2 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Bài luyện tập 1 (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Công thức hoá học (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Hoá trị (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Bài luyện tập 2 (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Sự biến đổi chất (198 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Phản ứng hoá học (406 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Bài thực hành 3 (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng (252 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Phương trình hoá học (302 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Bài luyện tập 3 (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Mol (244 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (184 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Tỉ khối của chất khí (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Tính theo công thức hoá học (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Tính theo phương trình hoá học (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Bài luyện tập 4 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Tính chất của oxi (155 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Oxit (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Không khí - Sự cháy (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Bài luyện tập 5 (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Bài thực hành 4 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Phản ứng oxi hoá - khử (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Bài luyện tập 6 (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Bài thực hành 5 (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Nước (369 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Axit - Bazơ - Muối (232 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Bài luyện tập 7 (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Bài thực hành 6 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Dung dịch (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Độ tan của một chất trong nước (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Nồng độ dung dịch (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Pha chế dung dịch (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Bài luyện tập 8 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (682 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0