Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Hóa học > Hóa học 9 >

  Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Một số oxit quan trọng (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Tính chất hoá học của axit (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Môt số axit quan trọng (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axít (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axít (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Một số bazơ quan trọng (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tính chất hoá học của muối (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Một số muối quan trọng (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Phân bón hoá hoc (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hơp chất vô cơ (205 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại (184 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại (339 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại (224 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Nhôm (321 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Sắt (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thực hành: Tinh chất hoá học của nhôm và sắt (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Ôn tâp học kì 1 (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Tính chất của phi kim (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Clo (240 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Cacbon (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Các oxít của cacbon (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat. (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học (228 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuấn hoàn các nguyên tố hoá học (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Metan (262 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Etilen (245 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Axetilen (272 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Benzen (257 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên (207 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Nhiên liệu (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Rượu etylic (479 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Axit axetic (214 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Chất béo (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Glucozơ (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Saccarozơ (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Protein (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Polime (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Ôn tập cuối năm (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (956 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0