Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Hóa học > Hóa học 9 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Một số oxit quan trọng (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Tính chất hoá học của axit (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Một số axit quan trọng (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ (184 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Một số bazơ quan trọng (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tính chất hoá học của muối (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Một số muối quan trọng (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Phân bón hoá hoc (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ (209 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại (349 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Nhôm (335 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Sắt (218 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn (143 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Ôn tập học kì 1 (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Tính chất của phi kim (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Clo (251 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Cacbon (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Các oxit của cacbon (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat. (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Metan (269 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Etilen (255 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Axetilen (279 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Benzen (264 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên (210 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Nhiên liệu (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Rượu etylic (500 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Axit axetic (221 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Chất béo (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Glucozơ (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Saccarozơ (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Protein (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Polime (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Ôn tập cuối năm (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (960 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0