Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Hóa học > Hóa học 10 >

  Bài 1. Thành phần nguyên tử (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Đồng vị (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hoá học (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion (191 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Liên kết cộng hoá trị (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Hoá trị và số oxi hoá (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Luyện tập: Liên kết hoá học (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi hoá - khử (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Khái quát về nhóm halogen (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Clo (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Flo - Brom - lot (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Bài thực hành số 2. Tinh chất hoá học của khí clo và hợp chất của clo (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Bài thực hành số 3. Tính chất hoá học của brom và iot (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Oxi - Ozon (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Lưu huỳnh (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat (253 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hoá học (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 38. Cân bằng hoá học (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (295 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0