Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Hóa học > Hóa học 11 >

  Bài 1. Sự điện li (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Axit, bazơ và muối (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Sự điện li của nước, PH. Chất chỉ thị axit-bazơ (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Nitơ (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Amoniac và muối amoni (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Photpho (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Axit photphoric và muối photphat (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Phân bón hoá học (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Cacbon (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Hợp chất của cacbon (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Silic và hợp chất của silic (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Công nghiệp silicat (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Phản ứng hữu cơ (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Ankan (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Xicloankan (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Luyện tập: Ankan và xicloankan (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Anken (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Ankađien (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankađien (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Ankin (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Luyện tập: Ankin (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên (51 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Ancol (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Phenol (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 44. Anđehit - Xeton (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Axit cacboxylic (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (295 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0