Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Hóa học > Hóa học 11 >

  Bài 1. Sự điện li (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Axit, bazơ và muối (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Sự điện li của nước, PH. Chất chỉ thị axit-bazơ (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Nitơ (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Amoniac và muối amoni (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Photpho (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Axit photphoric và muối photphat (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Phân bón hoá học (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Cacbon (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Hợp chất của cacbon (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Silic và hợp chất của silic (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Công nghiệp silicat (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Phản ứng hữu cơ (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Ankan (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Xicloankan (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Luyện tập: Ankan và xicloankan (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Anken (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Ankađien (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankađien (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Ankin (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Luyện tập: Ankin (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên (49 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Ancol (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Phenol (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 44. Anđehit - Xeton (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Axit cacboxylic (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (294 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhấn ESC để đóng