Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Hóa học > Hóa học 12 >

Bài 1. Este (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Lipit (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Luyện tập: Este và chất béo (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Glucozơ (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Amin (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Amino axit (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Peptit va protein (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Đại cương về polime (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Vật liệu polime (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của polime và vật liệu polime (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Hợp kim (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Điều chế kim loại (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn của kim loại (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Sắt (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Hợp chất của sắt (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Hợp kim của sắt (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Crom và hợp chất của crom (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và những hợp chất của sắt, crom (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Nhận biết một số chất khí (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Hóa học và vấn đề xã hội (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Hóa học về vấn đề môi trường (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (624 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0