Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Địa lý 5 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Việt Nam - Đất nước chúng ta (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Địa hình và khoáng sản (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Khí hậu (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sông ngòi (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Vùng biển nước ta (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đất và rừng (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Ôn tập (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Dân số nước ta (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư (267 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Nông nghiệp (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sản (216 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Công nghiệp (194 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Công nghiệp (tiếp theo) (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Giao thông vận tải (207 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thương mại và du lịch (183 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Châu Á (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Châu Á (tiếp theo) (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Các nước láng giềng của Việt Nam (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Châu Âu (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Một số nước ở châu Âu (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Ôn tập (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Châu Phi (299 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Châu Phi (tiếp theo) (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Châu Mĩ (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo) (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Châu Đại Dương và châu Nam Cực (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Các đại dương trên thế giới (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Ôn tập cuối năm (15 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (447 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhấn ESC để đóng