Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Lịch sử 5 >

Bài 1. Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định. (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Cách mạng mùa thu (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập (302 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945) (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thu - Đông 1947. Việt Bắc - Mồ chôn giặc Pháp (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950 (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (335 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954) (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Bến Tre đồng khởi (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Đường Trường Sơn (237 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (223 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (247 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0