Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Toán học 4 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 000 (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu thức có chứa một chữ (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có sáu chữ số (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hàng và lớp (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số có nhiều chữ số (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Triệu và lớp triệu (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dãy số tự nhiên (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ... (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Yến, tạ, tấn (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng đơn vị đo khối lượng (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giây, thế kỉ (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm số trung bình cộng (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu đồ (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu đồ (tiếp theo) (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu thức có chứa hai chữ (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất giao hoán của phép cộng (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu thức có chứa ba chữ (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất kết hợp của phép cộng (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (248 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai đường thẳng vuông góc (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai đường thẳng song song (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ hai đường thẳng song song (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành vẽ hình chữ nhật (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành vẽ hình vuông (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có một chữ số (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất giao hoán của phép nhân (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với 10,100,1000,… Chia cho 10,100,1000 (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất kết hợp của phép nhân (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đề - xi - mét vuông (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mét vuông (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số với một tổng (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số với một hiệu (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có hai chữ số (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có ba chữ số (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một tổng cho một số (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có một chữ số (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số cho một tích (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một tích cho một số (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có hai chữ số (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thương có chữ số 0 (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có ba chữ số (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 2 (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 5 (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 9 (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 3 (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ki-lô-mét vuông (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình bình hành (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình bình hành (215 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số và phép chia số tự nhiên (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số bằng nhau (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Rút gọn phân số (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Quy đồng mẫu số các phân số (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh hai phân số cùng mẫu số (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh hai phân số khác mẫu số (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng phân số (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng phân số (tiếp theo) (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ phân số (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ phân số (tiếp theo) (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép nhân phân số (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm phân số của một số (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép chia phân số (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình thoi (155 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình thoi (346 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu tỉ số (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tỉ lệ bản đồ (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về biểu đồ (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phân số (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đại lượng (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về Tìm số trung bình cộng (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 4 (842 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 7 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 10 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 16 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 17 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 22 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 26 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 28 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 33 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 35 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 36 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 40 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 46 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 48 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 48 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 56 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 56 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 68 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 69 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 74 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 75 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 78 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 83 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 84 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 87 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 89 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 90 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 91 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 96 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 98 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 99 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 110 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 114 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 117 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 118 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 120 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 122 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 123 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 123 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 124 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 128 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 128 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 131 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 131 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 133 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 134 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 136 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 137 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 137 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 138 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 138 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 139 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 143 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 144 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 148 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 149 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 149 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 151 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 151 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 152 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 153 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (477 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0