Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Toán học 4 >

  Ôn tập các số đến 100 000 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu thức có chứa một chữ (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có sáu chữ số (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hàng và lớp (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số có nhiều chữ số (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Triệu và lớp triệu (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dãy số tự nhiên (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ... (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Yến, tạ, tấn (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng đơn vị đo khối lượng (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giây, thế kỉ (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm số trung bình cộng (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu đồ (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu đồ (tiếp theo) (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu thức có chứa hai chữ (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất giao hoán của phép cộng (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu thức có chứa ba chữ (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất kết hợp của phép cộng (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (240 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai đuờng thẳng vuông góc (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai đường thẳng song song (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ hai đường thẳng song song (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành vẽ hình chữ nhật (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành vẽ hình vuông (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có một chữ số (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất giao hoán của phép nhân (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với 10,100,1000,… Chia cho 10,100,1000 (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất kết hợp của phép nhân (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đề - xi - mét vuông (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mét vuông (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số với một tổng (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số với một hiệu (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có hai chữ số (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có ba chữ số (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một tổng cho một số (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có một chữ số (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số cho một tích (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một tích cho một số (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có hai chữ số (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thương có chữ số 0 (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có ba chữ số (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 2 (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 5 (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 9 (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 3 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ki - lô - mét vuông (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình bình hành (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình bình hành (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số và phép chia số tự nhiên (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số bằng nhau (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Rút gọn phân số (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Quy đồng mẫu số các phân số (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh hai phân số cùng mẫu số (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh hai phân số khác mẫu số (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng phân số (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng phân số (tiếp theo) (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ phân số (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ phân số (tiếp theo) (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép nhân phân số (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm phân số của một số (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép chia phân số (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình thoi (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình thoi (330 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu tỉ số (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tỉ lệ bản đồ (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ồn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về biểu đồ (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phân số (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đại lượng (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về Tìm số trung bình cộng (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng hoăc hiệu và tỉ số của hai số đó (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 4 (841 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 7 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 10 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 16 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 22 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 26 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 28 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 33 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 35 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 36 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 40 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 46 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 48 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 48 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 56 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 56 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 68 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 69 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 74 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 75 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 78 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 83 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 84 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 87 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 89 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 90 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 91 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 96 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 98 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 99 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 110 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 114 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 117 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 118 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 120 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 122 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 123 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 123 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 124 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 128 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 128 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 131 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 131 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 133 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 134 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 136 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 137 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 137 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 138 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 138 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 139 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 143 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 144 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 148 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 149 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 149 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 151 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 151 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 152 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 153 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (506 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhấn ESC để đóng