Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Toán học 1 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0

 • Tiết học đầu tiên (1 bài)
 • Slide0

 • Nhiều hơn, ít hơn (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình vuông, hình tròn (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình tam giác (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số 1, 2, 3 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số 1, 2, 3, 4, 5 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bé hơn. Dấu < (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Lớn hơn. Dấu > (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bằng nhau. Dấu = (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 6 (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 7 (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 8 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 9 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 10 (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 3 (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 4 (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 5 (239 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Số 0 trong phép cộng (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 3 (200 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 4 (212 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 5 (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 trong phép trừ (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 6 (305 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 6 (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 7 (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 7 (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 8 (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 8 (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 9 (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 9 (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 10 (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 10 (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Điểm. Đoạn thẳng (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Độ dài đoạn thẳng (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Một chục. Tia số (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười một, mười hai (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười ba, mười bốn, mười lăm (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai mươi. Hai chục (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng dạng 14+3 (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ dạng 17-3 (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ dạng 17-7 (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán có lời văn (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán có lời văn (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Xăng-ti-mét. Đo độ dài (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số tròn chục (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng các số tròn chục (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Trừ các số tròn chục (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có hai chữ số (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số có hai chữ số (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng các số từ 1 đến 100 (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán có lời văn (tiếp theo) (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các ngày trong tuần lễ (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đồng hồ. Thời gian (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Các số đến 10 (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Các số đến 100 (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (1102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (585 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0