Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Toán học 1 >

  Tiết học đầu tiên (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhiều hơn, ít hơn (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình vuông, hình tròn (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình tam giác (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số 1, 2, 3 (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số 1, 2, 3, 4, 5 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bé hơn. Dấu < (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Lớn hơn. Dấu > (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bằng nhau. Dấu = (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 6 (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 7 (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 8 (37 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 9 (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 10 (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 3 (184 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 4 (221 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 5 (278 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 trong phép cộng (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 3 (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 4 (246 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 5 (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 trong phép trừ (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 6 (350 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 6 (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 7 (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 7 (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 8 (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 8 (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 9 (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 9 (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 10 (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 10 (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Điểm. Đoạn thẳng (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Độ dài đoạn thẳng (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành: Đo độ dài (1 bài)
 • Slide0

 • Một chục. Tia số (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười một, mười hai (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười ba, mười bốn, mười lăm (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai mươi. Hai chục (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng dạng 14+3 (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ dạng 17-3 (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ dạng 17-7 (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán có lời văn (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán có lời văn (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Xăng-ti-mét. Đo độ dài (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số tròn chục (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng các số tròn chục (150 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Trừ các số tròn chục (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có hai chữ số (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số có hai chữ số (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng các số từ 1 đến 100 (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán có lời văn (tiếp theo) (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các ngày trong tuần lễ (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đồng hồ. Thời gian (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Các số đến 10 (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Các số đến 100 (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 10 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 13 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 16 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 21 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 24 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 25 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 38 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 40 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 42 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 45 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 48 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 50 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 52 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 53 (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 55 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 57 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 60 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 62 (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 63 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 64 (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 67 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 70 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 75 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 80 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 82 (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 85 (34 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 88 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 89 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 90 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 91 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 92 (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 109 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 111 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 113 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 114 (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 121 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 122 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 124 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 125 (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 128 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 130 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 132 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 135 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 144 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 146 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 147 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 150 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 151 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 152 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 156 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 157 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 160 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 163 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 167 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 168 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 169 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 178 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 179 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 180 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 181 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành Trang 165 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (693 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhấn ESC để đóng