Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Toán học 1 >

  Các bài giảng chưa được sắp xếp (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiết học đầu tiên (11 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Nhiều hơn, ít hơn (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình vuông, hình tròn (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình tam giác (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số 1, 2, 3 (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số 1, 2, 3, 4, 5 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bé hơn. Dấu < (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Lớn hơn. Dấu > (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bằng nhau. Dấu = (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 6 (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 7 (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 8 (37 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 9 (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 10 (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 3 (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 4 (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 5 (287 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 trong phép cộng (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 3 (243 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 4 (251 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 5 (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 trong phép trừ (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 6 (368 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 6 (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 7 (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 7 (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 8 (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 8 (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 9 (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 9 (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 10 (183 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 10 (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Điểm. Đoạn thẳng (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Độ dài đoạn thẳng (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành: Đo độ dài (1 bài)
 • Slide0

 • Một chục. Tia số (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười một, mười hai (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười ba, mười bốn, mười lăm (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai mươi. Hai chục (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng dạng 14+3 (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ dạng 17-3 (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ dạng 17-7 (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán có lời văn (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán có lời văn (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Xăng-ti-mét. Đo độ dài (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số tròn chục (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng các số tròn chục (154 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Trừ các số tròn chục (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có hai chữ số (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số có hai chữ số (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng các số từ 1 đến 100 (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán có lời văn (tiếp theo) (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các ngày trong tuần lễ (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đồng hồ. Thời gian (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Các số đến 10 (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Các số đến 100 (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 10 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 13 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 16 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 21 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 24 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 25 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 38 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 40 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 42 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 45 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 48 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 50 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 52 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 53 (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 55 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 57 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 60 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 62 (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 63 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 64 (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 67 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 70 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 75 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 80 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 82 (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 85 (34 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 88 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 89 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 90 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 91 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 92 (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 109 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 111 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 113 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 114 (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 121 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 122 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 124 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 125 (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 128 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 130 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 132 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 135 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 144 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 146 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 147 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 150 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 151 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 152 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 156 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 157 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 160 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 163 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 167 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 168 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 169 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 178 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 179 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 180 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 181 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành Trang 165 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (695 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhấn ESC để đóng