Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Tập đọc 3 >

Tuần 1. Cậu bé thông minh (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Hai bàn tay em (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Đơn xin vào Đội (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Ai có lỗi? (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Khi mẹ vắng nhà (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Cô giáo tí hon (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Chiếc áo len (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Quạt cho bà ngủ (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Chú sẻ và bông hoa bằng lăng (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Người mẹ (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Mẹ vắng nhà ngày bão (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Ông ngoại (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Người lính dũng cảm (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Mùa thu của em (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Cuộc họp của chữ viết (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Bài tập làm văn (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Lừa và ngựa (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Bận (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Các em nhỏ và cụ già (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Tiếng ru (287 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Những chiếc chuông reo (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Giọng quê hương (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Quê hương (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Thư gửi bà (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Đất quý, đất yêu (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Vẽ quê hương (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Chõ bánh khúc của dì tôi (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Nắng phương Nam (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Cảnh đẹp non sông (204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Người con của Tây Nguyên (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Cửa Tùng (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Người liên lạc nhỏ (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Nhớ Việt Bắc (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Một trường tiểu học vùng cao (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 15. Hũ bạc của người cha (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Đôi bạn (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Về quê ngoại (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Mồ Côi xử kiện (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Anh Đom Đóm (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Hai Bà Trưng (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Bộ đội về làng (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 19. Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Ở lại với chiến khu (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Ông tổ nghề thêu (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Bàn tay cô giáo (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Người trí thức yêu nước (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Nhà bác học và bà cụ (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Cái cầu (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Chiếc máy bơm (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Nhà ảo thuật (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Em vẽ Bác Hồ (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Chương trình xiếc đặc sắc (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Đối đáp với vua (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Mặt trời mọc ở đằng... tây! (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 24. Tiếng đàn (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Hội vật (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Hội đua voi ở Tây Nguyên (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Ngày hội rừng xanh (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Đi hội chùa Hương (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 26. Rước đèn ông sao (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Ôn tập Giữa Học kì II (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Cùng vui chơi (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Tin thể thao (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Buổi học thể dục (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Một mái nhà chung (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Bác sĩ Y-éc-xanh (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Bài hát trồng cây (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Con cò (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Người đi săn và con vượn (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Mè hoa lượn sóng (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Cuốn sổ tay (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Cóc kiện Trời (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Mặt trời xanh của tôi (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Quà của đồng nội (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Mưa (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (393 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0