Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 2 > Tập đọc 2 >

Tuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Tự thuật (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Ngày hôm qua đâu rồi? (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Phần thưởng (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Làm việc thật là vui (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Mít làm thơ (4 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Bạn của Nai Nhỏ (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 3. Gọi bạn (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Bím tóc đuôi sam (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Trên chiếc bè (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Chiếc bút mực (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Mục lục sách (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Cái trống trường em (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Mẩu giấy vụn (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Ngôi trường mới (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Người thầy cũ (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Thời khoá biểu (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Cô giáo lớp em (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Người mẹ hiền (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Bàn tay dịu dàng (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Đổi giày (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Sáng kiến của bé Hà (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Bưu thiếp (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Thương ông (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 11. Bà cháu (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Cây xoài của ông em (278 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Đi chợ (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Sự tích cây vú sữa (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Điện thoại (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 12. Mẹ (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Bông hoa Niềm Vui (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Quà của bố (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Câu chuyện bó đũa (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Nhắn tin (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Tiếng võng kêu (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Hai anh em (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Bé Hoa (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Con chó nhà hàng xóm (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Thời gian biểu (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Đàn gà mới nở (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Tìm ngọc (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Gà tỉ tê với gà (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Chuyện bốn mùa (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Thư Trung thu (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Ông Mạnh thắng Thần Gió (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Mùa xuân đến (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Mùa nước nổi (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 21. Chim sơn ca và bông cúc trắng (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Vè chim (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Một trí khôn hơn trăm trí khôn (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Chim rừng Tây Nguyên (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Cò và Cuốc (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Bác sĩ Sói (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Nội quy Đảo khỉ (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Sư tử xuất quân (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Quả tim khỉ (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Gấu trắng là chúa tò mò (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 24. Voi nhà (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Dự báo thời tiết (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 25. Bé nhìn biển (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Tôm Càng và Cá Con (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Sông Hương (200 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Cá sấu sợ cá mập (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 28. Kho báu (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Cây dừa (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Những quả đào (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Cây đa quê hương (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Cậu bé và cây si già (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 30. Ai ngoan sẽ được thưởng (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Cháu nhớ Bác Hồ (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Chiếc rễ đa tròn (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Cây và hoa bên lăng Bác (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Bảo vệ như thế là rất tốt (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Chuyện quả bầu (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Quyển sổ liên lạc (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Tiếng chổi tre (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Bóp nát quả cam (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Lá cờ (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Lượm (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Người làm đồ chơi (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Đàn bê của anh Hồ Giáo (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập cuối Học kì II (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Ôn tập giữa Học kì II (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (288 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0